About关于我们ABOUT US

      About/关于

      我们是忆宠物

      我们是专业宠物摄影

      我们的镜头里没有刻意的造作

      我们善于发现最温暖的瞬间

      我们坚信一切自然而真实,都是世间的最美丽

      我们捕捉眉间的笑意,定格最温暖的生活

      我们是和您的爱宠一起,寻找从牙缝中流露出的快乐

 

      最后

      让我们留住你们的温暖和幸福

      让它们不在随光阴流转儿流失

 

 

        Concepts/理念

            享受阳光,感受自然,快乐生活。记录它最美好的瞬间,永久典藏。

 

 

 

        Value/价值观

            快乐、创新、诚信、团队、沟通、专注、服务、尊重